Prvi razlog: Ključ za uspješnu karijeru

Živimo u dinamičnom vremenu u kome izuzetno brze promjene u okruženju neprestano zahtijevaju nove profile i eksperte koji bi svojim znanjem i vještinama mogli da odgovore na te potrebe. Naši studenti tokom studija stiču stručne i opšte obrazovne kompetencije.

Drugi razlog: Saradnja nastavnika i studenta

Rad u malim grupama osigurava direktnu posvećenost nastavnika i asistenta svakom pojedincu. Zahvaljujući metodama case-studyja i role-playa olakšano je sticanje potrebnog kvantuma znanja i rutine u praktičnoj primjeni znanja. Profesori su istaknuti stručnjaci iz oblasti koje predaju i uspješni privrednici, što čini jedinstven spoj nauke i prakse. Vježbe drže viši asistenti i asistenti: docenti, doktoranti i postdiplomci koji su birani iz redova najboljih studenata.

Treći razlog: Student u centru pažnje

Dobro upoznamo svakog studenta i bez obzira na individualne razlike među studentima, načinom učenja osiguravamo da većina bude uspješna. Napornim radom smo uspjeli postići visoku stopu prolaznosti studenata, ne uskraćujući kvalitet znanja.

Četvrti razlog: Savremeniji studijski programi

U saradnji sa priznatim partnerima iz zemlje i regiona konstantno razvijamo i unapređujemo studijske programe, čineći ih ažurnim prema potrebama društva i privrede.

Peti razlog: Međunarodni certifikati

Studentima dajemo priliku i da u toku studija steknu nekoliko certifikata koje stiču u zemlji i inostranstvu, a koji dodatno svjedoče o njihovoj ekspertizi iz date oblasti studiranja.

Šesti razlog: Posebne pogodnosti i stipendije za najbolje

Osobe bez oba roditelja starosti do 26 godina ne plaćaju školarinu za kompletan period studiranja.

Odlični učenici sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja su oslobođeni školarine za prvu godinu studija, ako odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja upišu fakultet, a tokom narednih godina, ukoliko ostvare prosjek 9,00 i više. Učenici generacije ne plaćaju školarinu, za kompletan period studiranja, ukoliko odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja upišu fakultet. Studenti koji tokom studija ostvare prosjek 8,51 plaćaju 50% školarine za narednu godinu studija, a studenti koji ostvare prosjek 9,00 su oslobođeni školarine za narednu godinu studija. Pogodnosti u ostalim opravdanim slučajevima uz dogovor sa menadžmentom fakulteta.

Sedmi razlog: Praksa kao majka znanja

Mogućnost stručnog usavršavanja i vlastitog razvoja studenata kroz neformalnu edukaciju i projektne aktivnosti je sastavni dio studiranja na našem fakultetu.

Praksa koja se realizuje kroz studije omogućava vam da još u toku studija praktikujete stečeno znanje, što znači da se ne možete dovesti u situaciju da završite fakultet i morate još da učite kako ćete stečeno znanje praktično i primijeniti.

Osmi razlog: Fakultet sa javnom odgovornošću

Vizija fakulteta je usmjerena na studenta. Uslovi u kojima studenti rade, dodatno ih motivišu za postizanje ličnih maksimuma: od opreme, vannastavnih aktivnosti, do besplatne literature. Visoka tehnička opremljenost fakulteta (25 laptop računara, 2 pametne table, video-konferencijski uređaji, projektori, skeneri, štampači, stalna internetska konekcija, WiFi itd.).

Deveti razlog: Izuzetno velika vjerovatnoća zaposlenja

Visoka stopa zaposlenosti naših diplomaca, kao i pokrenutih vlastitih biznisa prelazi 80%. Razlog za to je već stečeno povjerenje poslodavaca u jačinu diplome koju studenti nose, a na osnovu dosadašnjih iskustava sa prethodnim generacijama uspješnih diplomaca. Vjerovatnoća da ćete biti zaposleni nakon završetka studija je izuzetno velika.

Deseti razlog: Povoljna školarina bez skrivenih dodatnih troškova

Školarina na Ekonomskom fakultetu je 2.600,00 KM, sa mogućnošću uplate na 10-12 rata. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad), svi administrativni troškovi (upis, razna uvjerenja i potvrde, prijave ispita tokom studija, završni rad, diploma), kao i udžbenici za sve predmete kompletirani prema Bolonjskim standardima. Produžetak školovanja iz bilo kog razloga ne podrazumijeva i plaćanje obnove godine.