I CIKLUS STUDIJA

Školarina za godinu studija na Ekonomskom fakultetu u Lukavici je 2.600,00 KM, sa mogućnošću uplate na 10-12 rata. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad), svi administrativni troškovi (upis, priznavanje ispita, razna uvjerenja i potvrde, prijave ispita tokom studija, odbrana diplomskog rada, diploma), kao i udžbenici za sve predmete kompletirani prema Bolonjskim standardima.

Posebne pogodnosti za redovne studente:

– osobe bez oba roditelja starosti do 26 godina ne plaćaju školarinu za kompletan period studiranja,

– odlični učenici sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja su oslobođeni školarine za prvu godinu studija a tokom narednih godina ukoliko ostvare prosjek 9,00 i više, ako odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja upišu fakultet,

– učenici generacije ne plaćaju školarinu, za kompletan period studiranja ukoliko odmah po završetku srednjoškolskog obrazovanja upišu fakultet,

– studenti koji tokom studija ostvare prosjek 8,51 plaćaju 50% školarine za narednu godinu studija a studenti koji ostvare prosjek 9,00 su oslobođeni školarine za narednu godinu studija.

– pogodnosti u ostalim opravdanim slučajevima uz dogovor sa menadžmentom fakulteta.

II CIKLUS STUDIJA

Školarina za master studije na Ekonomskom fakultetu u Lukavici je 3.700,00 KM, sa mogućnošću uplate na 10-12 rata. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad), svi administrativni troškovi (upis, razna uvjerenja i potvrde, prijave ispita tokom studija, odbrana završnog master rada, diploma), kao i udžbenici za sve predmete kompletirani prema Bolonjskim standardima.

Ostali troškovi

Ostali troškovi ne postoje.  Troškovi odbrane završnog rada (master rada), diploma, ispisnica, obnova godine studija i sl., su uračunati u cijenu školarine koja se samo jednom plaća za jednu godinu studija.

Plaćanje

Plaćanje školarine je moguće izvršiti na račun 567-241-11000778-33, otvoren kod Sberbank a.d. Banja Luka.