Ispitna pitanja

[1] Pojam, predmet i izvori poslovnog prava.

[2] Pojam i karakteristike privrednih društava.

[3] Sistemi osnivanja privrednih društava.

[4] Osnivački akt privrednog društva.

[5] Imovina privrednog društva (ulog, udio, osnovni kapital, neto kapital).

[6] Poslovno ime privrednog društva.

[7] Sjedište privrednog društva.

[8] Registracija privrednog društva.

[9] Pravni subjektivitet privrednog društva.

[10] Djelatnost privrednog društva.

[11] Zastupanje privrednih društava.

[12] Zloupotreba pravnog lica.

[13] Posebne dužnosti prema privrednom društvu.

[14] Preduzetnik kao individualna forma obavljanja privredne djelatnosti.

[15] Pojam, osnivanje i osnivački akt ortačkog društva.

[16] Pravni odnosi između ortaka i odnosi ortaka sa ortačkim društvom.

[17] Pravni odnosi ortačkog društva i ortaka prema trećim licima.

[18] Prestanak ortačkog društva i istupanje ortaka iz društva.

[19] Komanditno društvo.

[20] Pojam i osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (akti društva, osnovni kapital).

[21] Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću.

[22] Prenos udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću.

[23] Organi društva sa ograničenom odgovornošću.

[24] Istupanje i isključenje člana društva sa ograničenom odgovornošću.

[25] Pojam i karakteristike akcionarskog društva.

[26] Osnivanje akcionarskog društva i vrste akcionarskih društava.

[27] Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva.

[28] Pravni položaj akcionara u akcionarskom društvu.

[29] Akcije kao hartije od vrijednosti koje izdaju akcionarska društva (pojam, vrste, osobine).

[30] Obveznice kao hartije od vrijednosti koje izdaju akcionarska društva.

[31] Skupština akcionara.

[32] Upravni odbor i izvršni odbor u akcionarskom društvu.

[33] Organi nadzora u akcionarskom društvu.

[34] Banke.

[35] Berze.

[36] Društva za osiguranje (pojam, vrste, osnivanje).

[37] Javna preduzeća.

[38] Zadruge.

[39] Povezivanje privrednih društava.

[40] Reorganizacija privrednog društva (statusne promjene privrednog društva).

[41] Likvidacija privrednog društva.

[42] Pojam i ciljevi stečajnog postupka.

[43] Organi stečajnog postupka.

[44] Pokretanje stečajnog postupka (ovlašćeni predlagači, prethodni stečajni postupak).

[45] Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

[46] Prijavljivanje i utvrđivanje potraživanja u stečajnom postupku (ispitno ročište).

[47] Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

[48] Stečajna masa i njeno unovčenje (izlučna i razlučna prava).

[49] Dioba stečajne mase, isplatni redovi i zaključenje stečajnog postupka.

[50] Reorganizacija dužnika u stečajnom postupku.

[51] Pojam i osobine ugovora o prodaji u privredi.

[52] Roba kao predmet ugovora o prodaji u privredi.

[53] Obaveza prodavca da isporuči prodatu robu.

[54] Obaveza kupca da plati cijenu za kupljenu robu (cijena i način plaćanja).

[54] Ugovor o komisionu.

[55] Ugovor o trgovinskom zastupanju.

[56] Ugovor o posredovanju.

[57] Ugovor o kontroli robe i usluga.

[58] Ugovor o uskladištenju robe.

[59] Ugovor o franšizingu.

[60] Ugovor o faktoringu.

[61] Ugovor o forfetingu.

[62] Ugovor o lizingu.

[63] Ugovor o otpremanju (špediciji).

[64] Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju.

[65] Ugovor o prevozu robe u željezničkom saobraćaju.

[66] Ugovor o prevozu robe u pomorskom saobraćaju.

[67] Ugovor o prevozu robe u vazdušnom saobraćaju.

[68] Ugovor o prevozu robe unutrašnjim vodenim putevima.

[69] Ugovor o osiguranju.