MISIJA

Ekonomski fakultet PIM Univerziteta posvećen je istraživanju i obrazovanju visokokvalifikovanih stručnjaka koji će uspješno odgovoriti svim savremenim i društvenim izazovima, podižući tako kvalitet visokoškolskog obrazovanja u nacionalnom i regionalnom okruženju.

Misija Ekonomskog fakulteta je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste i menadžere za buduću karijeru, tokom koje će moći da, harmonizacijom teorijskog i praktičnog znanja, daju osjetan i trajan doprinos razvoju savremenog društva. Fakultet se, u ostvarenju svoje misije, opredjeljuje za visok kvalitet i standard u realizaciji poslovnih procesa i za savremeni koncept organizovanosti. Jedan od osnovnih principa Fakulteta jeste zajedništvo istraživanja i obrazovanja, kao i sloboda i različitost mišljenja. Pored posvećenosti kvalitetu obrazovanja studenata, naša misija je stalno usavršavanje nastavnika i saradnika, praćenje evropskih trendova, najnovije literature u oblasti ekonomskih nauka, kao i unapređenje naučnoistraživačke i izdavačke djelatnosti.

VIZIJA

Vizija Ekonomskog fakulteta PIM Univerziteta usmjerena je na inovativnost i prepoznatljivost koja će se temeljiti na visokim naučnim i nastavnim standardima, kao i prema obrazovanju koje će  zadovoljiti potrebe tržišta rada i razvoja šire društvene zajednice.

Namjera Ekonomskog fakulteta je da postane uticajna visokoškolska ustanova u zemlji i regionu, kao i prepoznatljiv centar visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih usluga u oblasti menadžmenta, finansija i bankarstva, marketinga, ekonomske diplomatije i digitalne ekonomije.

Ključ ostvarenja naše vizije i misije jeste kreiranje harmoničnog i funkcionalnog kolektiva, uz nužno poštovanje akademskih principa i međusobno uvažavanje svih zaposlenih.