Ispitna pitanja

[1] Teme mikroekonomije?

[2] Šta je to tržište?

[3] Realne cijene u odnosu na nominalne?

[4] Zašto izučavati mikroekonomiju?

[5] Ponuda i tražnja?

[6] Tržišni mehanizam?

[7] Promjene tržišne ravnoteže?

[8] Elastičnost ponude i tražnje?

[9] Kratkoročna i dugoročna elastičnost?

[10] Pretpostavke o preferencijama i krive indiferencije?

[11] Granična stopa supstitucije, savršeni supstituti i komplementi?

[12] Korisnost i funkcija korisnosti (ordinalna i kardinalna fun. korisnosti)

[13] Budžetsko ograničenje?

[14] Potrošačev izbor?

[15] Otkrivene preferencije?

[16] Granična korisnost i izbor potrošača?

[17] Individualna tražnja?

[18] Normalna vs inferiorna dobra, Engelove krive?

[19] Efekat dohotka i efekat supstitucije?

[20] Gifenovo dobro?

[21] Tržišna tražnja?

[22] Potrošačev višak?

[23] Mrežne eksternalije?

[24] Proizvodna tehnologija?

[25] Izokvante?

[26] Proizvodnja sa jednim varijabilnim faktorom?

[27] Granična stopa tehničke supstitucije?

[28] Proizvodnja sa dva varijabilna faktora – dva specijalna slučaja?

[29] Prinosi na obim proizvodnje?

[30] Mjerenje troška: koji su troškovi važni?

[31] Trošak u kratkom roku?

[32] Upotrebni trošak kapitala?

[33] Izotroškovna linija?

[34] Izbor inputa koji minimiziraju troškove?

[35] Minimiziranje troškova kod promjenjivih nivoa proizvodnje, putanja ekspanzije?

[36] Dugoročne i kratkoročne krive troškova?

[37] Ekonomija i disekonomija obima?

[38] Proizvodnja dva proizvoda: ekonomija dometa – obuhvata?

[39] Savršeno konkurentna tržišta?

[40] Granični prihod, granični trošak i maksimizacija profita?

[41] Izbor nivoa proizvodnje u kratkom roku?

[42] Kratkoročna kriva ponude konkurentne firme?

[43] Kratkoročna kriva tržišne ponude?

[44] Izbor nivoa proizvodnje u dugom roku (dugoročna maksimizacija profita, dugoročna konkurentska ravnoteža)?

[45] Dugoročna kriva industrijske ponude?

[46] Procjena dobitka i gubitaka izazvanih mjerama ekonomske politike – potrošačev i proizvođačev višak?

[47] Efikasnost konkurentskog tržišta?

[48] Minimalne cijene?

[49] Cjenovna pomoć i proizvodne kvote?

[50] Uvozne kvote i carine?

[51] Uticaj poreza i subvencija?

[52] Monopol, monopolska odluka o količini proizvodnje i maksimizacija profita?

[53] Grubo pravilo određivanja cijene kod monopola, i djelovanje poreza na monopol?

[54] Monopolska moć (mjerenje monopolske moći)?

[55] Izvori monopolske moći?

[56] Društveni trošak monopolske moći (rent seeking, regulisanje cijena)?

[57] Prirodni monopol?

[58] Monopson?

[59] Monopsonska moć?

[60] Ograničavanje tržišne moći: antitrustovski zakoni?

[61] Osvajanje potrošačevog viška?

[62] Cjenovna diskriminacija?

[63] Međuvremenska cjenovna diskriminacija i cijena maksimalnog opterećenja?

[64] Dvodijelna tarifa?

[65] Monopolistička konkurencija (kratkoročna i dugoročna ravnoteža)?

[66] Monopolistička konkurencija i ekonomska efikasnost?

[67] Oligopol (Cournotov, Stackelbergov i Bertrandov model)?

[68] Konkurencija u odnosu na tajni sporazum: dilema zatvorenika?

[69] Implikacije dileme zatvorenika na oligopolističko utvrđivanje cijene?

[70] Karteli?

[71] Tražnja za faktorima proizvodnje kada je samo jedan faktor promjenjiv?

[72] Ravnoteža na konkurentskom tržištu faktora proizvodnje?

[73] Konkurentna tržišta faktora proizvodnje (tržišna kriva tražnje)?

[74] Konkurentna tržišta faktora proizvodnje (pojedinačna i tržišna  ponuda faktora proizvodnje)?

[75] Tržište faktora sa monopsonskom moći?

[76] Tržište faktora sa monopolskom moći?

[77] Analiza opšte ravnoteže?

[78] Efikasnost razmjene (Edžvortov box dijagram i ugovorna kriva)?

[79] Pravednost i efikasnost?

[80] Efikasnost u proizvodnji?

[81] Prednost slobodne trgovine?

[82] Zašto tržišta ne uspijevaju?

[83] Tržište proizvoda upitnog kvaliteta?

[84] Tržišno signaliziranje?

[85] Moralni hazard?

[86] Problem vlasnik – menadžer (principal – zastupnik)?

[87] Eksternalije?

[88] Metode korekcije tržišnog neuspjeha?

[89] Resursi zajednice?

[90] Javna dobra?