Ispitna pitanja

[1] Definicija i etape razvoja istraživanja tržišta?

[2] Karakteristike dobrog marketing istraživanja?

[3] Proces istraživanja tržišta?

[4] Problemi i ciljevi istraživanja tržišta?

[5] Izvori podataka i vrste istraživanja?

[6] Najčešće upotrebljavane tehnike?

[7] Grupni intervju?

[8] Dubinski intervju?

[9] Projektivne tehnike?

[10] Opisna (deskriptivna) istraživanja?

[11] Uzročna (kauzalna) istraživanja?

[12] Strukturisano lično komuniciranje?

[13] Nestruktuisano lično komuniciranje?

[14] Komuniciranje dopisnim putem?

[15] Komuniciranje putem telefona?

[16] Metodologija istraživanja?

[17] Klasifikacija metoda prema stepenu rasprostranjenosti?

[18] Teorijske metode?

[19] Iskustvene metode?

[20] Anketa?

[21] Kreiranje anketnog upitnika?

[22] Pravila pri sastavljanju anketnog upitnika?

[23] Vrste pitanja prema specifičnoj funkciji?

[24] Pitanja prema načinu postavljanja pitanja odnosno načinu oblikovanja odgovora?

[25] Redoslijed pitanja?

[26] Broj pitanja?

[27] Forma upitnika?

[28] Testiranje upitnika?

[29] Analiza podataka?

[30] Kontrola prikupljenih podataka?

[31] Kodiranje i unos podataka?

[32] Statistička obrada i analiza podataka?

[33] Prikupljanje primarnih podataka?

[34] Metode prikupljanja primarnih podataka?

[35] Sredstva za prikupljanje primarnih podataka?

[36] Mjerenje stavova?

[37] Metoda posmatranja?

[38] Primjena metoda uzoraka?

[39] Jedinica uzorka i statistička masa?

[40] Vrste uzoraka?

[41] Tehnike posmatranja?

[42] Prednosti i nedostaci metoda posmatranja?

[43] Eksperiment?

[44] Vrste eksperimenata?

[45] Činioci eksperimenta?

[46] Faze eksperimenta?

[47] Obrada, analiza i interpretacija podataka?

[48] Segmentacija tržišta?

[49] Nivoi segmentacije tržišta?

[50] Osnovne koristi od segmentacije tržišta?

[51] Pristupi segmentaciji tržišta?

[52] Segmentacija tržišta prema kriterijumu tražnje?

[53] Segmentacija orijentisana ka korisniku?

[54] Segmentacija orijentisana ka koristi?

[55] Faze ciljnog marketing – miksa?

[56] Kriterijumi za segmentaciju?

[57] Segmentacija poslovnog tržišta?

[58] Ostala obilježja tržišnih segmenata?

[59] Strategija izbora ciljnog tržišta?

[60] Nediferencirani marketing?

[61] Diferencirani marketing?

[62] Strategija fokusiranja (Strategija tržišnih niša)?

[63] Strategija rasta tržišta?

[64] Tipologija tržišta po kriterijumu vrste ponude?

[65] Vremenski aspekti tipologije tržišta?

[66] Informacioni sistem o konkurenciji?

[67] Metodološki pristup istraživanja konkurencije?

[68] Analiza tržišta?

[69] Perfektno (savršeno) konkurentno tržište?

[70] Imperfektno tržište (tržište nepotpune konkurencije)?

[71] Faze razvoja tržišta?

[72] Planiranje istraživanja tržišta?