Biblioteka fakulteta obavlja bibliotečko-informacione zadatke namjenjene potrebama nastave i naučno-istraživačkog rada. Biblioteka raspolaže značajnim fondom bibliotečkih jedinica (naučnih monografija, osnovnih i referalnih publikacija, priručnika, domaćih i stranih periodičnih publikacija, specijalističkih i magistarskih radova, doktorskih disertacija, seminarskih radova studenata i drugih publikacija) koju mogu koristiti stalni članovi (nastavno osoblje fakulteta i studenti) kao i privremeni korisnici.

Bibliotečki fond se popunjava kupovinom, razmjenom, poklonom i obaveznim primjerkom. Nabavka bibliotečkog materijala je organizovana u skladu sa potrebama studijskih programa na Ekonomskom fakultetu. Važno je ukazati na saradnju koja postoji između biblioteka ekonomskih fakulteta sa teritorije bivše Jugoslavije. Time se, razmjenom između biblioteka, u značajnoj mjeri popunjava bibliotečki fond novim naslovima. Biblioteka predstavlja važnu naučno-istraživačku jedinicu i od koristi je ne samo nastavnicima, saradnicima i studentima našeg fakulteta, nego i ekonimistima, stručnjacima iz drugih ustanova.

Biblioteci je  omogućen izlaz i pristup velikom broju baza podataka. Zaposleni na fakultetu, kao i svi korisnici, imaju mogućnost pristupa najvećim elektronskim servisima.

Kataloška obrada cjelokupnog bibliotečkog fonda na Ekonomskom fakultetu odvija se korišćenjem dva programa: ISBN i COBISS i istovremeno se zavode sve publikacije u oba programa.